สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

ขยายขนาดเพื่อเพิ่มผลกระทบของกีฬาและการพัฒนา

ขยายขนาดเพื่อเพิ่มผลกระทบของกีฬาและการพัฒนา

SDGs มุ่งหวังที่จะบรรลุการพัฒนาในระดับมหภาค – สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่ากีฬาและการพัฒนาต้องพัฒนาอย่างไรหากจะแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องในระดับนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การประชุมสุดยอดแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นำวาระการพัฒนาหลังปี 2015 มาใช้อย่างเป็นทางการ โดยนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใหม่ 17 ประการ ซึ่งมีตั้งแต่การยุติความยากจนไปจนถึงการส่งเสริมสันติภาพ...

Continue reading...