นักแสดงด้านกีฬาและการพัฒนาสามารถทำอะไรได้ดีขึ้นในอนาคต?

นักแสดงด้านกีฬาและการพัฒนาสามารถทำอะไรได้ดีขึ้นในอนาคต?

เพื่อให้ดีขึ้นในอนาคต เราควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้โลกทั้งโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ในรูปแบบของโรคระบาดใหญ่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 มาพูดคุยกัน: นักแสดงด้านกีฬาและการพัฒนาจะทำอะไรได้ดีขึ้นในอนาคต? เพื่อให้ดีขึ้นในอนาคต เราต้องปฏิบัติตามไม่กี่ขั้นตอนการสวมรองเท้าของนักแสดงกีฬาและการพัฒนาต่างๆ ก่อนอื่นเราต้องดู:

 ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหน?

พนักงาน/เจ้าหน้าที่/โค้ช/นักกีฬาของเราอยู่ในที่ปลอดภัยหรือไม่? ถ้าไม่ เราจำเป็นต้องช่วยพวกเขาเป็นทีมในการค้นหาแนวทางแก้ไข เช่น การแบ่งปันข้อมูลที่สามารถกักกันหรืออยู่กับครอบครัวได้อย่างปลอดภัย ติดต่อทีมผ่านวิดีโอคอลและหารือเกี่ยวกับข้อควรระวังด้านความปลอดภัยการดูแลเอาใจใส่จะมีบทบาทสำคัญในสถานการณ์นี้เราอยากอยู่ที่ไหน?ในฐานะทีมเราต้องการให้ดีขึ้นในอนาคตดังนั้น เราก้าวไปสู่ระดับที่สอง โดยควรเน้นที่คู่ค้า ผู้สนับสนุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน และผู้ขายของเรา:

เข้าถึงคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับสูง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ การเตรียมการวิเคราะห์ SWOT รูปแบบใหม่ที่อาจเป็นประโยชน์ต่ออนาคต นำเสนอหัวข้อตาราง เช่น การชำระเงิน ประกัน เงินเดือน ฯลฯ หากประเด็นสำคัญเหล่านี้ได้รับการแก้ไขหรือค้นหาวิธีแก้ปัญหาแบบ win-win พันธมิตร/ผู้สนับสนุน/ผู้ขายจะแนบมากับองค์กร/หน่วยงาน/สหพันธ์และจะช่วยนักแสดงด้านกีฬาและการพัฒนา ทำดีกว่าในอนาคตเมื่อต้องติดต่อกับสปอนเซอร์/หุ้นส่วน ความโปร่งใสและการสื่อสารที่ชัดเจนจะเป็นกุญแจสำคัญ การส่งมอบโครงการและการมอบหมายงานที่เป็นไปได้สำหรับทั้งสองฝ่ายจะช่วยรักษาความสัมพันธ์เมื่อต้องติดต่อกับพันธมิตร เช่น บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันการศึกษา สุขภาพและความปลอดภัย จะเป็นประเด็นสำคัญในอนาคต ซึ่งจะทำให้การจัดงานและกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น

สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยให้ดีขึ้นในอนาคต แต่ยังสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับองค์กร/หน่วยงานในอุตสาหกรรมเราจะไปที่นั่นและนำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร“ความต้องการกีฬาจะไม่ลดลง วิธีที่เราส่งมอบกีฬาจะเป็นคำถาม” – ศาสตราจารย์ฮันส์ เวสเตอร์บีคในขั้นตอนนี้ ลูกค้า/ผู้ชม/แฟนๆ ควรเป็นจุดสนใจหลัก นอกเหนือจากการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากพันธมิตร/ผู้สนับสนุน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกีฬาและการพัฒนาแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอน

เหล่านี้เพื่อทำให้ดีขึ้นในอนาคต

การประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลจะเป็นบทบาทสำคัญสำหรับผู้มีบทบาทด้านการกีฬาและการพัฒนา ถ้าเรายกตัวอย่างผู้ป่วย ข้อควรระวังและการดูแลหลังเจ็บป่วยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการฟื้นตัวของเขา ในทำนองเดียวกัน การฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยทั่วโลกอย่างต่อเนื่องต้องติดต่อกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งจะสร้างตำแหน่งงานพิเศษในอุตสาหกรรมกีฬาที่จะดูแลสุขภาพและควาปลอดภัยและจะทำงานอย่างใกล้ชิดในฐานะตัวแทนของกีฬาถึงเวลาทบทวนฐานข้อมูลและเชื่อมต่อกับผู้ชมในรูปแบบดิจิทัลหรือทางโทรศัพท์ สิ่งนี้จะเพิ่มเชาวน์ความน่าเชื่อถือ

เมื่อเปิดล็อกดาวน์แล้ว ไม่ควรเริ่มกิจกรรมตามปกติ เช่น ก่อนล็อกดาวน์จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญบนฐานการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ตัวเลือกสำหรับสปอร์ตคลับจะมีผู้ชมครึ่งหนึ่งเต็มสนามกีฬาครึ่งหนึ่งที่ดูออนไลน์สำหรับสหพันธ์ที่เชื่อมต่อนักกีฬาตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่บทความจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด สำหรับการเตรียมการในอนาคต ควรเน้นที่มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ฝึกอบรมและการแข่งขัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ตำแหน่งงานใหม่จะเป็นที่ต้องการของผู้ที่มีพื้นฐานด้านการแพทย์หรือมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์กรและแผนกสุขภาพดารากีฬามืออาชีพสามารถดึงดูดผู้ชมผ่านโพสต์โซเชียลมีเดียและรักษาระยะห่างทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ฝูงชน

ถึงผู้แสดงด้านกีฬาและการพัฒนาทุกคนด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีสามารถสร้าอุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการทดสอบสุขภาพในงานหรือการแข่งขันได้บทสรุปการทำให้ดีขึ้นในอนาคตไม่ใช่วิทยาศาสตร์จรวด แต่การดำเนินการตามแผนสามขั้นตอนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ เคล็ดลับสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกกล่าวไว้: ในขณะที่การรักษาระยะห่างทางกายภาพนั้น “จำเป็นอย่างยิ่ง” ท่ามกลางการระบาดใหญ่ทั่วโลก ไม่ได้หมายความว่าเราต้องแยกตัวจากผู้คนในสังคม